It’s a new day,

It’s a new chance,

To create a better tomorrow.

MedSYnc

Healthcare Business Optimization

Wij helpen zorgorganisaties om kosten te besparen

Performance Scan

Verbeter het financiële resultaat van een bedrijfsonderdeel.

Van doel tot praktisch implementeerbaar resultaat!

Hospital Cost Reduction

10% besparing op de niet-patiëntgebonden kosten in uw Ziekenhuis.

Meer middelen om te investeren in zorgpersoneel en  een toekomstbestendige organisatie!

Wij werken aan een beter resultaat

De stap naar Betaalbare en Toekomstbestendige Zorg

Betaalbare en Toekomstbestendige Zorg staat of valt met het in de hand houden van de kosten. Minder kosten maken in het niet-patiëntgebonden deel van de Zorg levert de middelen op om te investeren in zorgpersoneel en zorginnovaties. Wij delen het Ziekenhuis op in een Zorgbedrijf en een Facilitair (ondersteunend) bedrijf.  Hiermee kunnen wij besparingen realiseren die niet ten koste gaan van de directe patiëntenzorg.

Waarborgen van de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Meer investeringsmogelijkheden in personeel en innovatie.

Financiële veerkracht om tegenvallers op te vangen.

Bijdragen aan de betaalbaarheid van zorg.

Geeft ruimte aan milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Business Performance Scan

Verbeter de prestaties van een bedrijfsonderdeel.

Kostenbesparing Ziekenhuis

Bespaar structureel 10% op de niet-patiëntgebonden kosten.

Wat is de Performance Scan?
Voor wie is Hospital Cost Reduction?

De Business Performance Scan is speciaal gericht op de verbetering van de financiële resultaten van een bedrijfsonderdeel.

Hierbij bepalen we de drie hoofddoelen en wordt een gedegen analyse van de financiële situatie van het bedrijfsonderdeel uitgevoerd. Vervolgens worden een businesscase opgesteld waarin de koppeling is gelegd tussen de doelen en de financiën.

U ontvangt een rapportage met daarin de Businesscase en het advies hoe deze Businesscase daadwerkelijk te realiseren.

Ieder Ziekenhuis in Nederland komt in aanmerking voor de realisatie van 10% besparing op het totaal aan niet-patiëntgebonden kosten.

Wenst u als Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht dat uw Ziekenhuis financieel weerbaar is waardoor er meer middelen zijn om te investeren in zorgpersoneel en een toekomstbestendige organisatie?

Dan is de 10% Kostenbesparing Ziekenhuizen voor u!

Lees hiernaast de vijf stappen in dit traject . . .

1. Drie Hoofddoelen Ziekenhuis

Samen met de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht bepalen we de drie Hoofddoelen van het Ziekenhuis. Deze worden vastgelegd en dienen als ultiem uitgangspunt voor de berekening van de kostenbesparing.

2. Scheiding Zorgbedrijf/Facilitair Bedrijf

In overleg maken we een glasheldere scheiding tussen alle patiëntgebonden bedrijfsonderdelen en alle daaraan ondersteunende bedrijfsonderdelen. Hiertoe gebruiken we onder andere het ZiRA-model. Ook deze scheiding wordt vastgelegd en dient als verder uitgangspunt voor de bepaling van de huidige kosten en de te besparen kosten.

3. Analyse kosten Facilitaire Organisatie

In deze fase vindt een uitgebreide en nauwkeurige analyse plaats van de huidige kostenstructuur. Potentiële besparingen worden gedefinieerd en doorgerekend.

4. Koppeling van kosten aan hoofddoelen

Alle potentiële besparingen worden bezien vanuit de vastgelegde hoofddoelen en beoordeeld op hun positieve bijdrage daaraan. Besparingen die niet bijdragen aan de hoofddoelen vallen hierna buiten beschouwing.

5. Rapportage Besparingen en Resultaten

De te realiseren besparingen worden beschreven in een eindrapportage. Hierin worden tevens de resultaten van de besparingen op de totale bedrijfsvoering in cijfers weergegeven. De rapportage wordt gecompleteerd met het advies, hoe deze besparingen daadwerkelijk te realiseren.

Performance Packages

Performance Scan

Een gegarandeerde verbetering van de financiële Performance van een bedrijfsonderdeel. Gebaseerd op een solide Businesscase en voorzien van een onderbouwd advies hoe deze te realiseren.

25 jaar ervaring in 1 pakket!

 

€ 24.995,-

10% Kostenbesparing Ziekenhuis

Gegarandeerd resultaat tegen een uitdagend honorarium! Wanneer een structurele besparing van 10% of meer van de niet-patiëntgebonden kosten wordt gerealiseerd, bedraagt het honorarium 10% van de structurele besparing. Indien minder dan 10%, maar meer dan 2,5% besparing wordt gerealiseerd, bedraagt het honorarium 5% over de structurele besparing. Bij een lagere besparing dan 2,5% betaalt u voor het Hospital Cost Reduction advies slechts        € 24.995,-!

Voorbeelden prijsberekening

1. Bij een besparing van 8% op een totale begroting van de niet-patiëntgebonden kosten van 50 miljoen, is het honorarium 5% van de behaalde besparing. Hiermee bespaart  u in totaal structureel   4 miljoen en daarvoor betaalt u eenmalig € 200.000.

2. Bij een besparing van 12% op een totale begroting van de niet-patiëntgebonden kosten van 50 miljoen, is het honorarium 10% van de behaalde besparing. Hiermee bespaart u in totaal structureel 6 miljoen en daarvoor betaalt u eenmalig € 600.000.

3. Bij een besparing van 2% op een totale begroting van de niet-patiëntgebonden kosten van 50 miljoen, is het honorarium             € 24.995. U bespaart structureel 1 miljoen.

10% van daadwerkelijke besparing (indien ≥ 10%)

Over mij

27 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Van organisatieadvies (VVAA en Twynstra Gudde) en zorgondernemer (MedSync) naar personal & business coach.

Eén van mijn persoonlijke levensdoelen is het verbeteren van de Gezondheidszorg. Ooit afgestudeerd op “De implementatie van Kwaliteitssystemen in de Zorg”. Vervolgens vanuit verschillende functies en hoedanigheden mijn steentje bijgedragen aan verbetering van de zorg.

Begeleiding van fusie- en integratietrajecten, kostenefficiency vraagstukken op alle niveaus, nieuwe ondernemingen opstarten van businesscase tot eerste klant, reorganisaties van bedrijfsonderdelen, procesmatige en logistieke verbetertrajecten, samenwerkingsverbanden opzetten en bedrijfsovernames begeleiden.

Zomaar een greep uit jaren ervaring in de zorg. Hieruit is de kennis en kunde voortgekomen om besparingen te realiseren. Daarbij maak ik graag gebruik van mijn zorgvuldig opgebouwde spiegelteam, bestaande uit Commissarissen, (Zorg)Bestuurders, Medisch Specialisten, Verpleegkundigen, Facilitair Directeuren, CFO’s/Hoofden Financiën, HR-managers en Managers van ondersteunende diensten.

Intrinsiek gemotiveerd om door te gaan met het bijdragen aan een toegankelijke, betaalbare en toekomstbestendige zorg.

Daar krijg ik Energie van!

Testimonials

“Dankbaar voor de manier waarop je een significante resultaatsverbetering hebt gerealiseerd. Stevig waar moet, zacht waar kan. Sterke argumenten op basis van praktijkervaring en financiële onderbouwing.”

CFO, lid RvB

“De reorganisatie van het OK-complex werd een succes, mede door de vele efficiencyverbeteringen die we er omheen ook nog konden doorvoeren. Wat een brede blik op hoe het ziekenhuis functioneert!”

 CEO, Vz RVB

“Remco wilde niet besparen op het letterlijke koekje bij de koffie. Vanuit zijn ervaring en creatieve manier van denken vond hij aanzienlijk betere alternatieven om te bezuinigen. Doelen ruimschoots behaald in dit traject.”

 Hoofd Financiën

Stel de doelen.

Ga de uitdaging aan.

Wordt financieel weerbaar.

Het hebben van een visie op de zorg baart heden ten dage tot zorgen. Personeelstekorten, financiering, dure geneesmiddelen en de voortdurende wens tot de beste kwaliteit van zorg. En dat in een veld met veel verschillende belangenbehartigers.

Om de ontwikkelingen in de maatschappij en daarmee in de zorg het hoofd te kunnen bieden, dienen zorgorganisaties:

  • Zich te richten op hun kernkwaliteit.
  • Te weten wie hun doelgroep is.
  • Te weten vanuit welke locatie en setting ze die het best kunnen bedienen.
  • Groot genoeg te zijn om kwaliteit te borgen (volume/routine)
  • Flexibel genoeg te zijn om besluitvaardig te blijven.
  • Financieel gezond te zijn! 

Wacht niet langer. Start vandaag!

11 + 1 =